ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ | Առողջապահության ազգային ինստիուտ