Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2011 | Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հակամիկրոբային կայունություն» թեմայով միջոցառում

«ՀԱԿԱՄԻԿՐՈԲԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ միջոցառումը տեղի կունենա Սեպտեմբերի 24-ի

Ծրագիր