Երևանի առողջապահական գործունեության վիճակագրական քարտեզ, 2017 | Առողջապահության ազգային ինստիուտ