ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՏՈՒ | Առողջապահության ազգային ինստիուտ