Շիրակի մարզ, 2018 | Առողջապահության ազգային ինստիուտ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վերականգնողական ստոմատոլոգիայի երկրորդ ազգային կոնգրեսի» շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դասընթացների ծրագիր

«Վերականգնողական ստոմատոլոգիայի երկրորդ ազգային կոնգրեսի» շրջանակներում իրականացվող վարպետաց դասընթացների ծրագիրը։ Նոյեմբերի 4, 2018թ, ք․ Երևան

Ծրագիր